Alpinning Kunovice

... stoupej výš

wordcloud 01

Kalendář lekcí

Pravidla rezervací

  • Cvičební lekce jsou limitovány maximálním počtem cvičících (10+lektor) nebo (8+lektor). 
  • Cvičební lekce probíhá při minimální účasti 2 účastníků.
  • Rezervovat se můžete on-line, telefonicky nebo osobně. On-line je možné rezervovat maximálně 2 místa na jednu lekci. Jestli chcete rezervovat více míst na jednu lekci, je nutný telefonický nebo osobní kontakt. 
  • Pokud se chcete z rezervované lekce odhlásit, je nutno tak učinit minimálně 3 hodin předem. V opačném případě po vás při následující návštěvě budeme požadovat storno poplatek ve výše 50% ceny lekce, blokujete tak totiž místo pro případného klienta a práci lektora.
  • Odhlašování probíhá prostřednictvím SMS na teletonním čísle 605 175 915 nebo 777 175 915
  • V případě zrušení lekce z naší strany vás budeme informovat v dostatečném časovém předstihu. 
  • Cena lekce Alpinningu, Jumpingu, BodyARTu, D-Yogi Mat, Posilování problémových partií je 100,- Kč
  • Cena lekce Jumping Kids je 50,- Kč.
  • Platnost permanentky na 10 lekcí je 3 měsíce, platnost permanentky na 15-20 lekcí je 4 měsíce, případně dohodou.

© 2016-2019 Alpinning Kunovice