Alpinning Kunovice

... stoupej výš

wordcloud 01

Nejbližší lekce

28
lis
Čas 10:00
Martina
10 6 4

28
lis
Čas 18:00
Martina
10 8 2

28
lis
Čas 19:00
Martina
10 9 1

29
lis
Čas 17:00
Nikola
10 10

29
lis
Čas 18:00
Zuzana
10 7 3

Odběr novinek

Odebírat

Můžeme Vám zasílat aktuální nabídky lekcí alpinningu.

Kalendář lekcí

Pomalu to rozjedem...

Pár pravidel pro bezpečný provoz:

  • příchod těsně před zahájením lekce
  • šatnu použijeme pouze k uložení svršků a cenností
  • nepoužíváme sprchy, toalety v nutném případě
  • větráme pravidelně
  • cvičební stroj, podložku, činky si po sobě čistíme
  • lekce trvá 50 minut, 10 minut na výměnu skupin
  • používáme desinfekční přípravky
  • každý cvičí na svém stroji, což je bezpečnější než klasická posilovna

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME.

Opět uzavřeno

Provozovna alpinningu a ostatní cvičení je z nařízení vlády opět uzavřena, a to do odvolání. O případných změnách vás budeme informovat.

Opět zahajujeme provoz

Manuál pro provoz fitness center ve fázi 3 systému PES

Kolik osob může být najednou v prostorách fitness centra?
1. Maximální kapacita fitness centra je 1 osoba / 15 m2 plochy (počítejte všechny prostory, kde se veřejnost pohybuje, šatny, sprchy, chodby).
2. Minimální odstupy mezi cvičícími musí být dva metry.
Skupinové lekce
1. V sálech na skupinová cvičení je třeba zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, přičemž maximální kapacita pro skupinové lekce je 9 cvičících a 1 instruktor.
2. Jsou doporučovány pouze takové typy cvičení, kde klienti zůstávají na svých místech (např. jóga, pilates, zdravotní cvičení apod.).
3. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci.
Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?
Pro všechny tyto prostory je třeba zajistit:
1. průběžný úklid a dezinfekci prostor, kudy klienti procházejí,
2. průběžnou dezinfekci míst, kterých se průběžně dotýkají ruce (tlačítka splachovadel, baterie, dveře skříněk, kliky), pravidelné větrání
3. dezinfekční prostředky na ruce (na umyvadlech, odkládacích policích u zrcadel),
4. instrukce pro klienty, aby omezili čas strávený v šatně i sprchách na nezbytné minimum a aby maximální možné míře dodržovali odstupy ve vzdálenosti 2 m
V šatnách je třeba navíc zajistit:
1. co největší rozptýlení osob v prostoru, pokud to kapacita skříněk dovolí, doporučujeme umožnit užívání každé druhé skříňky, popř. jen jedné skříňky v jednom sloupci,
2. úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
Ve sprchách je třeba navíc zajistit:
1. co největší odstupy v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?
1. Zakrytí dýchacích cest rouškou v době cvičení bude nutné, ale počkáme do čtvrtku, zda se podmínky změní...
2. Mimo dobu cvičení musí klienti dodržet obecnou povinnost zakrýt si ústa a nos ochrannou pomůckou, a to ve všech prostorách fitness centra (vstup do centra, šatny, toalety, čekací prostor před sálem na skupinová cvičení atd.) Chrání jak sebe, tak i všechny další osoby.
3. Používání ochranných pomůcek je nutné i pro personál fitness centra
Dezinfekce, vzduchotechnika
1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
3. Po každém použití strojů / cvičebního nářadí jedním klientem je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
4. Po skončení tréninku skupinové lekce musí být provedena dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Dočasně uzavřeno

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou posilovny a cvičební studia uzavřeny. Jakmile to bude možné znovu zahájit provoz, budeme vás informovat.

BodyART opět od září

Také v novém školním roce začínám s cvičením BodyART. Cvičení vede certifikovaná lektorka Zdeňka a bude se na vás těšit ve čtvrtky v 18 hodin.

Nová lektorka Hanka

Možná jste již zaznamenali, že se náš lektorský tým rozrostl o novou posilu. Více vám o sobě a svém cvičení píše Hanka :

Vystudovala jsem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika, poté jsem se přesídlila asi na 9 let pracovně do Brna, kde jsem se kromě práce věnovala posledních 5 let tréninku cvičení ve skvělém fitku (Fit Angel). Po narození prcka jsem si dala chvilku pauzu, ale na začátku roku 2020 mi byla dlouhá chvíle, tak jsem zase začala předcvičovat v Uherském Hradišti. Od července jsem změnila působiště a vybrala si komornější atmosféru cvičení v Kunovicích, kde se budu i nadále s Vámi těšit z našeho cvičení.

Posilování problematických partií
Cvičení je vhodné jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří chodí cvičit pravidelně a mají rádi kombinaci lehkých cviků zaměřených na problematické partie jako jsou nohy, zadek, břicho, pas, boky, záda, ruce.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Cvičí se zejména s vlastní váhou, ale aby lekce nebyly příliš fádní, přidáváme overbally, lehké činky, gumičky anebo bossu.

Těším se na vás na svých lekcích

Mgr. Hana Foltýnová 

Jumping Kids

Znovu se nám v novém školním roce rozjíždí lekce Jumping Kids, které vede lektorka Petra. Cvičení je vhodné pro děti ve věku od šesti do deseti let. Lekce trvá 45 minut. Skákání a cvičení na trampolínkách děti velmi baví. S sebou pohodlné oblečení, čistou sportovní obuv a pití.

BodyART® nový cvičební styl

 

Koncept cvičení bodyART zcela mobilizuje a aktivuje tělo. Je vhodný i pro nováčky ve cvičení, kteří chtějí cvičením postupně vybudovat sílu, flexibilitu, rovnováhu a štíhlé tělo. Pravidelným tréninkem budete cítit životně důležité posilnění ve svém každodenním životě!

Cílem bodyART tréningu je posilnit lidskou bytost jako celek, zajistit správné fungování celého těla přes posilování a stabilizaci všech stránek lidského pohybu. Komplexní tréninkový program bodyART® je založen na pěti prvcích čínské medicíny a považuje člověka-osobu za jednotu těla, mysli a duše. Stabilita, koordinace, prevence a potlačení bolesti zad a snížení stresu jsou pozitivními účinky tohoto jedinečného tréninku. Díky pravidelným cvičením je dosaženo mnoha zlepšení Vašeho zdraví. BodyART proto v USA již několikrát dosáhl ocenění a zatím je jediným tréninkem, který učinil skok z Evropy do USA, a nikoliv naopak.

 

Pravidla rezervací

Rezervovat se můžete on-line, telefonicky nebo osobně.

On-line je možné rezervovat maximálně 2 místa na jednu lekci.

Jestli chcete rezervovat více míst na jednu lekci, je nutný telefonický nebo osobní kontakt.

Pokud se chcete z rezervované lekce odhlásit, je nutno tak učinit minimálně 3 hodin předem. V opačném případě po vás při následující návštěvě budeme požadovat storno poplatek ve výše 50% ceny lekce, blokujete tak totiž místo pro případného klienta a práci lektora.

V případě zrušení lekce z naší strany vás budeme informovat v dostatečném časovém předstihu.

Cena lekce Alpinningu, Jumpingu, BodyARTu, D-Yogi Mat, Posilování problémových partií je 110,- Kč.
Cena lekce Jumping Kids je 60,- Kč.

Platnost permanentky na 10 lekcí je 3 měsíce, platnost permanentky na 15-20 lekcí je 4 měsíce, případně dohodou.

Také vás prosíme, abyste cvičili v čisté obuvi ne v botech, ve kterých chodíte sportovat ven.

© 2016-2019 Alpinning Kunovice